1396/12/26
در مراسم تکریم و معارفه معاونان آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مطرح شد؛
حفظ حرمت و کرامت انسانی، اخلاق مداری، شایسته سالاری و بهره مندی از افراد باتجربه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
در مراسم جداگانه ای که پیش از ظهر امروز شنبه 26 اسفند برگزار شد از تلاش های خانم دکتر منیژه خلیلی و آقای علیرضا گنجعلی معاونان سابق آموزشی و دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تقدیر شد.http://zaums.ac.ir/uploads/0L5A0002_64907.jpg